30/03/2023 15:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỷ Hợi tuế (Hy Tông Quảng Minh niên) kỳ 1
己亥歲(僖宗廣明元年)其一

Tác giả: Tào Tùng - 曹松

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 07:49

 

Nguyên tác

澤國江山入戰圖,
生民何計樂樵蘇。
憑君莫話封侯事,
一將功成萬骨枯。

Phiên âm

Trạch quốc[1] giang sơn nhập chiến đồ,
Sinh dân hà kế lạc tiều tô[2].
Bằng quân mạc thoại phong hầu sự,
Nhất tướng công thành vạn cốt khô.

Dịch nghĩa

Xứ có nhiều sông hồ rơi vào cơn chiến loạn,
Dân đen làm sao có thể yên vui sinh sống?
Các ông đừng có nói về chuyện phong hầu nữa,
Vì một tướng vinh danh thì có vạn xương khô vì loạn lạc.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chiến tranh lan khắp cõi Giang Nam,
Ai người tìm được chốn thanh nhàn.
Dù chuyện công hầu anh không nói,
Một tướng đánh thành vạn xác tan.
Bài thơ này được viết năm đầu Quảng Minh (880), tức sau năm Kỷ Hợi một năm. Năm 879, vua Hy Tông lên ngôi được 6 năm nhưng chỉ là hư vị, quyền lực nằm gọn trong tay bọn hoạn quan. Hoàng Sào chính thức lãnh đạo hơn mười vạn quân khởi nghĩa, chiếm 15 châu ở Hà Nam. Tiết độ sứ Hà Nam là Cao Biền điều quân chiếm lại, sinh linh điêu đứng trong loạn ly.

[1] Những vùng có nhiều ao hồ đầm lầy, chỉ vùng Hà Nam.
[2] Chỉ người đi kiếm củi, đánh cá, lượm nhặt cây trái có cuộc sống nhàn nhã không bon chen chuyện danh lợi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tùng » Kỷ Hợi tuế (Hy Tông Quảng Minh niên) kỳ 1