08/07/2020 03:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em cất mái chèo lan, nhìn chàng rơi luỵ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2015 07:09

 

Em cất mái chèo lan, nhìn chàng rơi luỵ,
Thổn thức gan vàng, thối dị tấn nan[1].
Chàng đành nhưng phụ mẫu không đành,
Lá cây tre khuất ngọn ngành, trời ơi!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Lùi dễ tiến khó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em cất mái chèo lan, nhìn chàng rơi luỵ