07/12/2022 03:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đám rước
Cortège

Tác giả: Jacques Prévert

Nước: Pháp
Đăng bởi Die Autumn vào 30/03/2009 02:53

 

Nguyên tác

Un vieillard en or avec une montre en deuil
Une reine de peine avec un homme d'Angleterre
Un maréchal d'écume avec une pipe en retraite
Un composileur de potence avec un gibier de musique
Un professeur de porcelaine avec un raccommodeur de philosophie
Un membre de la prostate avec une hypertrophie de l'Académie Francais

Bản dịch của Tế Hanh

Một cụ già bằng vàng với cái đồng hồ chịu tang
Một bà hoàng hậu lao tù với một con người nước Anh
Một viên tướng bốc khói với một cái điếu về hưu
Một soạn giả treo cổ với một tù phạm âm nhạc
Một giáo sư sành sứ và một người hàn gắn triết học
Một uỷ viên của bệnh tiền liệt tuyến và một sự sũng phù của Viện Hàn lâm Pháp.
Chú ý: Sự chơi chữ của tác giả đảo ngược hai phần của mỗi câu thơ. Ví dụ: "Một cụ già chịu tang với cái đồng hồ bằng vàng".

Nguồn: Tập thơ song ngữ "La mort, l'amour, la vie" (Cái chết, tình yêu, sự sống), NXB Tác phẩm mới, 1986

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jacques Prévert » Đám rước