02/10/2023 19:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 41
41

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 01/04/2011 23:08

 

Nguyên tác

Thy gift of the earliest flower came to me this morning, and came the faint tuning of thy light.
I am a bee that has wallowed in the heart of thy golden dawn.
My wings are radiant with its pollen,
I have found my place in the feast of songs in thy April, and I am freed of my fetters like the morning of its mist in a mere play.

Bản dịch của Song Tuyết

Những bông hoa đầu tiên là quà người tặng tôi sáns sớm hôm nay, và ánh sáng người khẽ khàng cũng tới.
Tôi là chú ong mê mải giữa hừng đông vàng rực của người.
Đôi cánh tôi thật lộng lẫy với những phấn hoa,
Tôi đã dự vào yến tiệc tháng Tư của người, và được giải phóng khỏi gông cùm mang trên mình như buổi bình minh thoát ra từ màn sương chỉ trong một cuộc vui đùa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 41