27/10/2021 08:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhịp mùa

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/11/2015 08:21

 

Gặp chiều trong một dòng sâu
Nhịp mùa trong gió, bóng màu trong hoa
Nỗi người trong một nỗi ta

Xuân về trong thoáng đông xa
Tóc thu vàng khẽ bay qua hạ buồn
Mùa đi. Ta hề một phương

Trong tàn hoa còn bao hương
Trong mùa em, mắt còn vương nét nhìn
Trên non mai nở lặng thinh
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đêm mưa (thơ), NXB Trẻ, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Nhịp mùa