22/01/2022 04:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 02
02

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2015 17:43

 

Nguyên tác

We came hither together, friend, and now at the cross-roads I stop to bid you farewell.
Your path is wide and straight before you, but my call comes up by ways from the unknown.
I shall follow wind and cloud; I shall follow the stars to where day breaks behind the hills; I shall follow lovers who, as they walk, twine their days into a wreath on a single thread of song, "I love."

Bản dịch của Bùi Xuân

Bạn ơi, chúng ta cùng đến đây, và bây giờ tại giao lộ này, tôi xin dừng lại để nói lời từ biệt
Con đường của bạn rộng và thẳng phía trước, nhưng tiếng gọi của tôi sẽ đi đến bằng nhiều cách từ cái chưa thể biết
Tôi sẽ theo gió và mây; tôi sẽ theo các vì sao để tới nơi ánh ngày rạn vỡ ở phía sau những ngọn đồi; tôi sẽ đi theo những cặp tình nhân, khi họ thong dong thả bộ, bện chặt ngày của họ vào một tràng hoa với chủ đề duy nhất của bài hát "Tôi yêu"
Nguồn: Người thoáng hiện (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 02