20/09/2020 16:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương tiến sĩ Tạ Đình Hạo
傷進士謝庭皓

Tác giả: Từ Di - 徐夤

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/05/2014 16:24

 

Nguyên tác

獻書猶未達明君,
何事先遊岱岳雲。
惟有春風護冤鬼,
與生青草蓋孤墳。

Phiên âm

Hiến thư do vị đạt minh quân,
Hà sự tiên du Đại nhạc[1] vân.
Duy hữu xuân phong hộ oan quỷ,
Dữ sinh thanh thảo cái cô phần.

Dịch nghĩa

Biểu văn còn chưa trình lên vua xem,
Sao đã sớm cưỡi mây núi Đại?
Nay chỉ còn gió xuân bảo vệ oan hồn,
Và cỏ xanh tươi bao phủ mộ phần cô quạnh.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biểu văn còn chưa trình văn các
Sao sớm về Đại nhạc cưỡi mây?
Bên hồn chỉ gió xuân này
Và cỏ xanh tốt phủ đầy mộ côi
Tạ Đình Hạo là bạn thơ thân thiết của tác giả, chẳng may mất sớm.

[1] Tên gọi khác của dãy Thái Sơn ở tỉnh Sơn Đông, cao và lớn nhất Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Di » Thương tiến sĩ Tạ Đình Hạo