30/11/2022 13:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tết dán câu đối

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 16:40

 

Nhập thế cục bất khả vô văn tự[1],
Chẳng hay ho cũng húng hắng một vài bài.
Huống thân danh đã đỗ tú tài,
Ngày Tết đến cũng phải một vài câu đối.
Đối rằng:
Cực nhân gian chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoài,
Tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt.[2]
Viết vào giấy dán ngay lên cột,
Hỏi mẹ mày rằng dốt hay hay?
Rằng hay thì thực là hay,
Chẳng hay sao lại đỗ ngay tú tài!
Xưa nay em vẫn chịu ngài[3]...
Có người nói Tú Xương làm câu đối không dùng chữ sách, viết toàn sáo mép, câu đối Tết lại không đả động gì đến xuân, sao mà vô vị thế. Nhưng chính bài này hay và thú vị ở điểm đó, vì ông chủ ý hài hước nên mới làm ra vẻ huênh hoang vô vị để rõ cái ngông. Ông muốn nói cái hay của ông, người đời biết sao được, chỉ có bà Tú mới biết mà thôi.

Nguồn:
1. Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998
2. Phạm Quỳnh, “Văn chương trong lối hát ả đào”, Nam Phong tạp chí, số 69, 3-1923
3. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 入世局不可無文字. Nghĩa: Bước vào đời không thể nào không có văn chương chữ nghĩa.
[2] Chữ Hán: 極人間之品價,風月情懷;最世上之風流,江湖氣骨. Nghĩa: Cái phẩm giá tột cùng ở cõi người ta là tấm tình với trăng gió; Sự phong lưu bậc nhất trên cõi đời là cốt cách giang hồ.
[3] Bao hàm cả hai ý: chịu cái tài hay chữ của ngài và chịu cái tài chơi ngông của ngài nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Tết dán câu đối