15/08/2020 03:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước ngược, con cá vược cũng hồi đầu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 17:51

 

Nước ngược, con cá vược[1] cũng hồi đầu,
Lòng em như đá tảng[2], khiến anh sầu lắm thay.
Chốn này nước nước, mây mây,
Chim đàn cá lũ, anh chẳng khuây chút nào.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
[1] Một loại cá khoẻ, dữ ở nước ngọt.
[2] Phiến đá vuông kê dưới chân cột nhà cho vững. Lòng như đá tảng ý nói vững vàng, khăng khăng không lay chuyển được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nước ngược, con cá vược cũng hồi đầu