06/10/2022 21:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành giang hiểu phiếm
衡江曉泛

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 18/11/2018 06:21

 

Nguyên tác

衡江古渡水涓涓,
城下開舟破曉煙。
鄉國依稀梅嶺外,
仙槎浮動楚雲邊。
情多不倦看花眼,
興逸頻拌買酒錢。
弱篠書空風疾疾,
挑人詩思舞晴川。

Phiên âm

Hành giang cổ độ thuỷ quyên quyên,
Thành hạ khai chu phá hiểu yên.
Hương quốc y hy Mai lĩnh ngoại,
Tiên tra[1] phù động Sở vân biên.
Tình đa bất quyện khan hoa nhãn,
Hứng dật tần phan mãi tửu tiền.
Nhược tiểu thư không phong tật tật,
Khiêu nhân thi tứ vũ tình xuyên.

Dịch nghĩa

Bến đò xưa sông Hành nước lăn tăn,
Dưới thành thuyền đi rạch lớp khói buổi sớm.
Nước quê hương mù mờ phía ngoài núi Mai,
Bè tiên nổi lướt bên mây Sở.
Đa tình mắt xem hoa không biết mỏi,
Hứng thanh nhã luôn lẫn lộn tiền mua rượu.
Cành trúc nhỏ yếu viết chữ lên không, gió thổi mạnh.
Khêu gợi tứ thơ cho người là sông tạnh mưa.

Bản dịch của Hoài Anh

Nước lăn lăn bến sông Hành,
Rạch khói sớm, từ dưới thành thuyền đi.
Sau non mờ mịt nước quê,
Bên làn mây Sở chiếc bè nổi lên.
Thích ngắm hoa bởi đa tình,
Lộn tiền mua rượu, hứng sinh lạ lùng.
Cành tre viết chữ lên không,
Khêu tứ thơ ấy dòng sông tạnh trời.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

[1] Bè tiên hay “tinh tra” là bè sao, trong văn chương thường dùng để chỉ việc đi sứ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Hành giang hiểu phiếm