08/12/2022 05:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sen tàn

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/09/2011 03:15

 

Sen tàn. Người ở nơi nao?
Hồ thênh thênh rộng. Mây chiều lơ thơ...
Tìm em, thơ thẩn quanh hồ
Hương sen bay mất, lá khô thì còn...
Nguồn: Lời của hạt (thơ), Nguyễn Ngọc Oánh, NXB Văn học, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » Sen tàn