23/09/2020 14:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con sói nói

Tác giả: Paul Klee

Nước: Thuỵ Sĩ
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 02/10/2007 17:03

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

Trong khi đang nhai một con người,
      con sói giảng giải
      cho bầy chó:

Nói cho tao biết... đâu... thế rồi... là...
      nói cho tao biết... đâu?
      thế rồi... là thượng đế của lũ con người?
Đâu là thượng đế của lũ con người? khoan đã, đợi ta nhai...

      Này, bọn mày có thể thấy thượng đế
      của chó, nó nằm
      trong bụi đất ngay dưới chân bọn mày

Thấy và biết
chỉ là một, vậy thì
cái thằng bị tao xé xác đây
      không phải là thượng đế chứ gì?

Đâu? thế thì... đâu là
thượng đế của lũ con người?
Nguồn: http://tienve.org/home/li...rtwork&artworkId=4516

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Klee » Con sói nói