22/01/2022 08:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 005

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Duy Trung vào 16/06/2008 22:08

 

Tình yêu
Ai cũng biết
Nhưng để biết yêu
Có mấy ai ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thanh Bình » Bài 005