08/12/2022 16:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vương Chiêu Quân (I)
王昭君 (I)

Tác giả: Thôi Quốc Phụ - 崔國輔

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2006 17:45

 

Nguyên tác

漢使南還盡,
胡中妾獨存。
紫臺綿望絕,
秋草不堪論。

Phiên âm

Hán sứ nam hoàn tận,
Hồ trung thiếp độc tồn.
Tử đài miên vọng tuyệt,
Thu thảo bất kham luân.

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Về nam Hán sứ mất rồi,
Rợ Hồ còn thiếp đơn côi não nùng.
Tử đài dõi mắt ngàn trùng,
Cỏ thu chẳng thể sánh cùng thiếp đâu.
Bài này còn có tên khác là "Ngâm thán khúc" 吟嘆曲.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Quốc Phụ » Vương Chiêu Quân (I)