30/06/2022 00:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng

Tác giả: Bích Khê - Lê Quang Lương

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 17:35

 

Ồ! Mộng đêm thu, mây vút xa,
Say sưa lộ sắc cạnh đào hoa:
A ta! Lý Bạch! Hồn ba lệ!
Rượu nốc vào: rung khúc đập ca...

Mộng trắng phau phau vót cung nga:
Xuân Hương! Người ngọc, máu say ngà!
Nhấn dây tơ loạn, - buồn lơi lả
Dường phất hương trăng nẩy điệu ra...

Muôn dặm sông Ngân, con mộng lớn,
Ô! là đài điện ánh trân châu...
Có người thi sĩ nhặt hoa rụng.
Những cánh đau thương sắp mặt lầu!

...
Cỏ thơm lay nguyệt thu như mướt
Đùa mộng mơ bên suối ngọc tuyền;
Trên bờ ai chết khô ra xác?
Đây Ngọc Kiều đây! Trinh tiết nguyên.
Nguồn: Kiều Văn, Thơ Bích Khê, NXB Đồng Nai, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bích Khê » Mộng