08/12/2021 23:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan sát
Consider O

Tác giả: Edward Estlin Cummings

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 06/09/2021 18:12

 

Nguyên tác

Woman this
my body
for it has
lain with empty arms
upon the giddy hills
to dream of you,
approve these
firm unsated
eyes
which have beheld
night’s speechless carnival
the painting
of the dark
with meteors
streaming from playful
immortal hands
the bursting
of the wafted stars
(in time to come you shall
remember of this night amazing
ecstasies slowly,
in the glutted
heart fleet
flower terrible
memories
shall
rise, slowly
return upon the
red elected lips
scaleless visions)

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đàn bà này
thân anh đây
để cho nó
có vòng tay trắng ngời
ham chơi trên những ngọn đồi
mơ em,
đón nhận những lời
trên môi
mắt anh
đã được thấy rồi
hội hè không nói nên lời của đêm
bức tranh
chỉ một màu đen
với thiên thạch
xuống dẫn truyền ánh vui
bàn tay bất tử
toả hơi
những vì tinh tú đã rơi rụng tàn
(rồi em theo với thời gian
nhớ về đêm ấy chứa chan tuyệt vời
ngất ngây hồn lửng lờ trôi,
thoả
con tim đói rụng rời
hoa kinh
nhớ
nên
cứ nẩy lên, dần
đưa về
môi đỏ đã phân chọn rồi
tầm nhìn vô lượng chơi vơi)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edward Estlin Cummings » Quan sát