10/08/2020 16:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giải vịnh

Tác giả: Vũ Phạm Hàm - 武范邯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi zup vào 20/07/2008 02:52

 

Phiên âm

Linh đài nhất điểm tự phân minh
Thuỳ bả vô tràng mạn phẩm bình
Thảo dã thử thân nguyên hữu dụng
Giang sơn đáo xứ tẫn hoành hành
Nguyên hoàng mãn phúc văn tâm nhuận
Qua giáp đương đầu: võ lược tinh
Thiên hạ chính đương cơ khát vọng
Quân như bất khuất, thục điều canh?

Bản dịch của Nhân Phủ Lê Thế Vinh

Khuôn thiêng sẵn có đủ phân minh
"Không ruột" đời sao dám phẩm bình
Cỏ nộ thân này còn hữu dụng
Giang sơn đâu cũng vẫn hoành hành
Gấm hoa đầy bụng: văn tâm đẹp
Qua Giáp đương đầu: võ nghệ tinh
Thiên hạ chính đang khao khát đấy
Vắng người ai kẻ đứng điều canh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Hàm » Giải vịnh