26/10/2021 17:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chòng chành

Tác giả: Bùi Kim Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2015 14:50

 

Qua sông
giờ đã có cầu
Qua đò
mới biết nông sâu
lòng thuyền
Chòng chành
mới biết gió nghiêng
Biết thương thuyền
vượt nước lên
Nhọc nhằn
Nguồn: Lục bát (tuyển tập thơ), Bùi Kim Anh, Knxb

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Kim Anh » Chòng chành