28/09/2022 14:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỳ châu hành dinh tác
蘄州行營作

Tác giả: Đới Thúc Luân - 戴叔倫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/02/2014 17:27

 

Nguyên tác

蘄水城西向北看,
桃花落盡柳花殘。
朱旗半卷山川小,
白馬連嘶草樹寒。

Phiên âm

Kỳ Thuỷ[1] thành tây hướng bắc khan,
Đào hoa lạc tận liễu hoa tàn.
Chu kỳ bán quyển sơn xuyên tiểu,
Bạch mã liên tê thảo thụ hàn.

Dịch nghĩa

Nhìn về phương bắc thấy thành Kỳ Thuỷ,
Hoa đào đã rụng hết, hoa liễu đang tàn dần.
Cờ đỏ cuốn một nửa, núi và sông nhỏ bé,
Con ngựa trắng hý liên hồi trước cảnh cây cỏ lạnh giá.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành Kỳ Thuỷ nhìn về phía bắc
Hoa đào rơi, hoa liễu sắp tàn
Cờ hồng, sông núi con con
Liên hồi ngựa hý khí hàn cỏ cây
Kỳ châu nay là phần phía nam tỉnh Hồ Bắc, phía bắc là sông Trường Giang, phía đông là sông Ba. Hành dinh là nơi quan quân đóng trại khi hành quân. Tác giả có lúc đã đóng quân tại đây, nay thăm chốn cũ, ông tức cảnh làm bài này.

[1] Tên huyện, đời Đường thuộc Kỳ châu, nay là huyện Hy Thuỷ, tỉnh Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đới Thúc Luân » Kỳ châu hành dinh tác