19/06/2021 00:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Câu đối điếu cụ nghè Tập Xuyên Ngô Đức Kế

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2015 14:06

 

Chân mây góc biển gần ba chục xuân thu, duyên gặp gỡ chẳng bao lăm, tình già trẻ, nghĩa anh em, hợp hợp ly ly, trách nỗi trời xanh trêu trớ quái;

Gió Á mưa Âu giữa hai mươi thế kỷ, chuyện buồn cười còn lắm nhỉ, cảnh tự do, miền cực lạc, phi phi thị thị, thấy tuồng mặt trắng nhố nha ma.
Nguồn: Báo Tiếng dân, ngày 12-12-1929

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Câu đối điếu cụ nghè Tập Xuyên Ngô Đức Kế