23/03/2023 20:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiểu toạ
曉坐

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 30/07/2010 00:30

 

Nguyên tác

後閤罷朝眠,
前墀思黯然。
梅應未假雪,
柳自不勝煙。
淚續淺深綆,
腸危高下弦。
紅顏無定所,
得失在當年。

Phiên âm

Hậu các bãi triêu miên,
Tiền trì tư ảm nhiên.
Mai ưng vị giả tuyết,
Liễu tự bất thăng yên.
Lệ tục thiển thâm cảnh,
Trường nguy cao hạ huyền.
Hồng nhan vô định sở,
Đắc thất tại đương niên.

Dịch nghĩa

Nơi nhà sau tỉnh giấc ban mai,
Ngồi trước thềm nhớ lại chuyện xa xưa mà buồn.
Hoa mai thanh tao nào phải nhờ tuyết rơi mới thơm tho,
Cành liễu khoe sắc biếc nhưng không tự toả khói sương.
Nước mắt giọt ngắn giọt dài nối nhau rơi mãi,
Quặn lòng theo tiếng đàn lúc cao lúc thấp.
Khách má hồng không có nơi nhất định,
Chuyện được mất đã hiện ra ngay năm ấy.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Nhà sau tỉnh giấc ban mai,
Trước thềm ngồi nhớ chuyện ngày xa xôi.
Mai thanh nào mượn tuyết rơi,
Cành dương sắc thắm bời bời khói sương.
Ngắn dài hạt lệ vương vương,
Quặn lòng rối dạ điệu chùng phím tơ.
Hồng nhan phiêu bạc bãi bờ,
Cuộc chìm nổi có ai ngờ năm xưa!
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Hiểu toạ