19/01/2021 19:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mặc cho ong bướm rộn ràng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 16:25

 

Mặc cho ong bướm rộn ràng,
Em đây vẫn giữ lòng vàng với anh.
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mặc cho ong bướm rộn ràng