20/06/2021 07:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng xuân từ kỳ 2
春望詞其二

Tác giả: Tiết Đào - 薛濤

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2006 18:04

 

Nguyên tác

嚂草結同心,
將以遺知音。
春愁正斷絕,
春鳥復哀吟。

Phiên âm

Lãm thảo kết đồng tâm,
Tương dĩ dị tri âm.
Xuân sầu chính đoạn tuyệt,
Xuân điểu phục ai ngâm.

Dịch nghĩa

Hái cỏ thơm để kết đồng tâm
Đem làm quà cho bạn tri âm
Nỗi sầu xuân đang lúc dứt
Chim xuân lại kêu buồn thương

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Hái cỏ mà kết đồng tâm,
Sẽ đem mà tặng tri âm đây là;
Sầu xuân nay quyết dứt ra,
Chim xuân quay lại và ca khúc buồn!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Đào » Vọng xuân từ kỳ 2