22/05/2024 22:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kha cán như kim thạch
柯幹如金石

Tác giả: Uông Thù - 汪洙

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2022 23:56

 

Nguyên tác

柯幹如金石,
心堅耐歲寒。
平生誰結友?
宜共竹松看。

Phiên âm

Kha cán như kim thạch,
Tâm kiên nại tuế hàn.
Bình sinh thuỳ kết hữu?
Nghi cộng trúc tùng khan.

Dịch nghĩa

Cành và gốc chắc như vàng đá,
Tâm hoa vững vàng không ngại giá rét.
Sống ở đời có ai kết làm bạn?
Chỉ hợp với trúc và tùng.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thân gốc như vàng đá,
Giá băng không ngại lòng.
Trên đời ai kết bạn?
Chỉ có trúc và tùng.
Bài này vịnh hoa mai. Mai, tùng và trúc được gọi là “tuế hàn tam hữu” 歲寒三友 (ba người bạn trong giá rét).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Thù » Kha cán như kim thạch