15/08/2022 23:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc giai oán
玉階怨

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2005 02:18

 

Nguyên tác

玉階生白露,
夜久侵羅襪。
欲下水晶簾,
玲瓏望秋月。

Phiên âm

Ngọc giai sinh bạch lộ
Dạ cửu xâm la miệt
Dục hạ thuỷ tinh liêm
Linh lung vọng thu nguyệt

Dịch nghĩa

Sương trắng rơi bên thền ngọc;
Đêm khuya, sương lan ướt bít tất lụa.
Toan buông tấm rèm trong suốt như thuỷ tinh xuống
Để ngắm bóng trăng thu trong trẻo.

Bản dịch của Trần Trọng San

Sương trắng phơi trên thềm
Đêm khuya lan dép lụa
Toan rủ bức rèm thưa
Ngắm trăng thu sáng tỏ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Ngọc giai oán