27/05/2022 03:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi sứ cảm tác bài 17

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2008 08:34

 

Mê man cho đến bụt là tiên[1],
Năm đầu năm bài[2] giả dạng điên.
Vui sẵn trước hoa vài đoá cúc,
Lo chi trong đãy[3] một đồng tiền.
Lưu Linh[4] vợ lại khôn từ chén[5],
Lý Bạch vua kêu chẳng xuống thuyền[6].
Hầu muốn học đòi theo thế ấy,
Song lo thời thế hãy chưa yên.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Có sách chép là “Mê mang chưa đến bậc là tiên”.
[2] Có sách chép là “trăm bài”.
[3] Có sách chép là “trong túi”.
[4] Người đời Tấn, hay uống rượu.
[5] Có sách chép là “vợ lạy không rời chén”, “vợ lại khôn thôi chén”.
[6] Thơ Đỗ Phủ trong bài Ẩm trung bát tiên ca: “Thiên tử hô lai bất thướng thuyền”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Đi sứ cảm tác bài 17