21/10/2021 23:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viếng Nhiếp Nhĩ
悼聂耳

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2009 05:10

 

Nguyên tác

雪莱昔溺死于南欧,
聂耳今溺死于东岛;
同一是民族的天才,
让我辈在天涯同吊!

大众都爱你的新声,
大众正赖你去唤醒,
同海神你如何不淑,
为我辈夺去了斯人!

聂耳呀,我们的乐手,
你永在大众中高奏,
我们在战取着明天,
作为你音乐的报酬。

Bản dịch của Phan Văn Các

Bên Nam Âu xưa Shelley chết chìm
Nhiếp Nhĩ nay chết chìm nơi Đông đảo
Cùng đều là thiên tài của nhân dân
Nay chúng ta nơi chân trời ai điếu

Mọi người đều yêu thích tiếng ca anh
Quần chúng đang mê, chờ anh gọi dậy
Thần biển kia sao ngươi nỡ đành hanh
Cướp của thế hệ ta con người ấy

Nhiếp Nhĩ ơi, nhạc thủ của chúng tôi
Tiếng đàn anh mãi ngân trong quần chúng
Chúng tôi đang giành lấy ngày mai
Để đền đáp lời ca anh vang vọng
Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Viếng Nhiếp Nhĩ