01/12/2022 07:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Trịnh Duyệt chi Hấp Châu yết Tiết thị lang
送鄭說之歙州謁薛侍郎

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2009 17:56

 

Nguyên tác

漂泊來千里,
謳謠滿百城。
漢家尊太守,
魯國重諸生。
俗變人難理,
江傳水至清。
船經危石住,
路入亂山行。
老得滄州趣,
春傷白首情。
嘗聞馬南郡,
門下有康成。

Phiên âm

Phiêu bạc lai thiên lý,
Âu dao mãn bách thành.
Hán gia tôn thái thú,
Lỗ quốc trọng chư sinh.
Tục biến nhân nan lý,
Giang truyền thuỷ chí thanh.
Thuyền kinh nguy thạch trụ,
Lộ nhập loạn sơn hành.
Lão đắc Thương châu thú,
Xuân thương bạch thủ tình.
Thường văn Mã Nam quận[1],
Môn hạ hữu Khang Thành[2].

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Trôi nổi thân ngàn dặm
Ngợi ca rộn trăm thành
Chúa Hán tôn thái thú
Đất Lỗ trọng nho sinh
Tục đổi dân khó trị
Sông xuôi nước trong xanh
Đá ghềnh thuyên lướt vụt
Núi loạn lối thông hành
Già được Bồng Lai thú
Xuân thương bạc tóc tình
Từng nghe Mã Nam quận
Dưới trướng có Khang Thành
Trịnh Duyệt: làm Thái thường tự Phụng Lễ lang (quan coi việc tế lễ, tôn miếu ở trong cung), là một thi nhân.

Tiết thị lang: tức Tiết Năng, cũng là một thi nhân.


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Học giả đời Hán là Mã Dung làm Thái thú Nam quận.
[2] Tên tự của học giả đời Hậu Hán là Trịnh Huyền, học trò của Mã Dung. Ở đây chỉ Trịnh Duyệt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Tống Trịnh Duyệt chi Hấp Châu yết Tiết thị lang