21/04/2024 00:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu đăng Sầm Dương thành kỳ 2
秋登涔陽城其二

Tác giả: Lý Quần Ngọc - 李群玉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2006 19:29

 

Nguyên tác

穿針樓上閉秋煙,
織女佳期又來年。
斜笛夜深吹不落,
一條銀漢掛秋天。

Phiên âm

Xuyên châm[1] lâu thượng bế thu yên,
Chức Nữ giai kỳ hựu lai niên.
Tà địch dạ thâm xuy bất lạc,
Nhất điều ngân hán quải thu thiên.

Dịch nghĩa

Xâu kim trên lầu, sương khói thu toả kín
Chức Nữ, kỳ hẹn hò cũng đến sang năm
Địch ôm nghiêng, đêm sâu thổi không ngừng
Một dải ngân hà treo trên bầu trời mùa thu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thu sương khói bế màu nhung nhớ
Chức Nữ kỳ gặp lỡ, sang năm
Đêm sâu địch thổi không ngừng
Ngân hà treo đã lưng chừng trời thu.
[1] Ngày 7 tháng 7 âm lịch là tiết xuyên châm. Tối hôm đó, theo truyền thuyết quạ đen sẽ đội đá nối cánh làm nhịp cầu bắc ngang dải Ngân Hà để Ngưu Lang (sao sáng nhất trong chòm Thiên Ưng) và Chức Nữ (sao sáng nhất trong chòm Thiên Cầm) gặp nhau. Hai người trời sẽ khóc, và dưới hạ giới sẽ có mưa ngâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quần Ngọc » Thu đăng Sầm Dương thành kỳ 2