17/10/2021 08:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc tình ca cay đắng
Ein bitteres Liebeslied

Tác giả: Bertolt Brecht

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 18/01/2012 07:57

 

Nguyên tác

Mag es jetzt sein wie es will
Einmal hatt ich sie sehr lieb
Darum weiß ich auch: Einmal
Muß sie sehr schön gewesen sein.

Wohl weiß ich jetzt nicht mehr, wie sie da aussah:
Ein Tag verlöschte, was sieben Monde lang strahlend war

Bản dịch của Quang Chiến

Giờ đây, dẫu thế nào cũng mặc
Nhưng có một lần tôi đã rất yêu nàng
Vì thế tôi cũng biết:
Đã có một lần nàng rất đẹp

Bây giờ tôi không còn biết nữa
Ngày ấy, nàng ra sao:
Một ngày đã xoá đi
Tất cả những gì chói chang trong bảy tháng
Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bertolt Brecht » Khúc tình ca cay đắng