17/01/2022 15:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về phố cũ

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2012 08:35

 

Chiều vắng không em thưa ánh trăng
Cây im đầu phố bóng dăng dăng
Ánh đèn mấy bước xa thăm thẳm
Như thể nghìn năm chưa tạt sang!
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Về phố cũ