21/01/2022 10:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi sẽ cho bạn biết những đất nước này

Tác giả: Nimrod Bena Djangrang

Nước: Sát
Đăng bởi hongha83 vào 22/04/2008 21:53

 

Bản dịch của Ngô Quân Miện

Tôi sẽ cho bạn biết những đất nước này sẻn lời
Ở đó cái lưỡi dính vào vòm miệng
Như dính vào cái gai của một động từ xương xẩu
Tôi sẽ cho bạn biết những xứ sở này nặng trĩu
Những yên lặng và không gian ở đó cất lên tiếng thét
Ở đó buổi trưa kiên nhẫn đấu tranh
Cả cơn khát cũng luôn cảnh giác

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nimrod Bena Djangrang » Tôi sẽ cho bạn biết những đất nước này