16/07/2024 13:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vẫn thức

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 07/07/2021 15:38

 

Giấc say em gối lên trăng ngủ,
anh thức canh thềm chặn gió lay,
Dẫu biết em không mơ anh nữa
thương em anh đứng suốt đêm này.
Thanh Trì 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Vẫn thức