28/11/2021 09:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tố thi kỳ 09
做詩其九

Tác giả: Khanh Liên - 卿憐

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 17/07/2010 23:23

 

Nguyên tác

欽封冠蓋列星辰,
幽時傳聞近貴臣。
今日門前何寂寂,
方知人語世難真。

Phiên âm

Khâm phong quan cái liệt tinh thần,
U thì truyền văn cận quý thần.
Kim nhật môn tiền hà tịch tịch,
Phương tri nhân ngữ thế nan chân.

Bản dịch của Ngọc Mai, Trần Thế Đạt

Kính trọng ngôi sao trên mũ quan
Lúc tăm tối nghe truyền bề tôi giỏi
Nay đứng tựa cửa lòng nặng trĩu
Khó phân thật giả miệng thế gian
Nguồn: Cuộc đời chìm nổi của Hoà Thân, NXB Văn hoá thông tin, 2002.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khanh Liên » Tố thi kỳ 09