28/09/2022 07:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chùa Pháp Vũ

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/02/2007 07:16

 

Vô biên công đức dậy lừng danh,
Phơi ngỏ hồ thiên[1] cảnh tú thanh.
Ngọc thỏ một vầng in địa trục[2],
Bàn long đòi thế[3] mở đồ tranh[4].
Cầm thông[5] gió quyến khi tuyên pháp[6],
Hoa báu mưa rây[7] thuở diễn kinh[8].
Tiết gặp thăng bình[9] nhân thưởng ngoạn,
Tuệ quang[10] thay, được khí chung linh[11]!

Chùa Pháp Vũ còn được gọi là chùa Diên Ứng ở xã Khương Tự, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Chùa có một trăm gian, tháp chín tầng, và cầu chín nhịp, do Mạc Đĩnh Chi, trạng nguyên triều nhà Trần xây dựng. Chùa thờ bốn tượng Phật và Pháp Vũ, Pháp Vân, Pháp Lôi và Pháp Điện.

Theo Đinh Khắc Thuân, chùa Pháp Vũ là chùa Đậu, còn gọi là chùa Thành Đạo, thờ thần Pháp Vũ, thuộc thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Sơn Bình. Trên một biền gỗ của chùa này có khắc bài thơ này, lạc khoản ghi năm Vĩnh Trinh thứ 14 (1718) và bài này được cho là của chúa Trịnh Căn. (Tạp chí Hán Nôm, số 1/1968)
[1] Ý nói thu cả trời đất vào trong một cái bầu.
[2] Trục đất.
[3] Bao đời.
[4] Dư đồ.
[5] Đàn thông.
[2] Trục đất.
[6] Tuyên bá pháp giới cho chúng sinh nghe.
[7] Rắc.
[8] Diễn giảng kinh nhà Phật.
[9] Thái bình.
[10] Trí tuệ sáng láng.
[11] Thiêng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Chùa Pháp Vũ