07/07/2022 14:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc Dương khách xá phùng Tổ Vịnh lưu yến
洛陽客舍逢祖詠留宴

Tác giả: Thái Hy Tịch - 蔡希寂

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 22:50

 

Nguyên tác

綿綿鐘漏洛陽城,
客舍貧居絕送迎。
逢君貰酒因成醉,
醉後焉知世上情。

Phiên âm

Miên miên chung lậu Lạc Dương thành,
Khách xá bần cư tuyệt tống nghinh.
Phùng quân thế tửu nhân thành tuý,
Tuý hậu yên tri thế thượng tình.

Dịch nghĩa

Tiếng chuông đồng hồ liên miên trong thành Lạc Dương,
Ở trọ chỗ rẻ tiền nên tuyệt hẳn chuyện đón đưa khách khứa.
Gặp ông, mời rượu mua ghi nợ, vậy mà cũng uống đến say,
Say rồi mới hiểu tình cảm của người với người trên thế gian.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Dằng dặc canh khuya giữa Lạc thành
Nghèo suông quán khách một thân mình
Gặp anh mua chịu men cho uống
Say khướt hay chi mọi thế tình.
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Hy Tịch » Lạc Dương khách xá phùng Tổ Vịnh lưu yến