23/10/2021 13:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành lộ nan kỳ 03
行路難其三

Tác giả: Tiền Trừng Chi - 錢澄之

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 14:44

 

Nguyên tác

竹屋初糊未穩眠,
山猺竊發又紛然。
灘頭便是焚舟處,
仍雜村氓上渡船。

Phiên âm

Trúc ốc sơ hồ vị ổn miên,
Sơn Dao[1] thiết phát hựu phân nhiên.
Than đầu tiện thị phần chu xứ,
Nhưng tạp thôn manh thượng độ thuyền.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngủ không yên nhà tre vách hở,
Hỗn loạn vì đám rợ trộm đồ.
Đầu ghềnh thuyền đốt ra tro,
Theo dân thôn để lên đò qua sông.
Nguyên chú: “Thôn trung Dao tặc phục khởi, tuỳ thổ nhân quá giang vãng tị” 村中猺 賊復起,隨土人過江往避 (Trong thôn giặc cướp người Dao lại nổi lên, nên theo thổ dân qua sông tránh nạn).

[1] Tiếng miệt xưng, khinh rẻ thời trước đối với sắc tộc người Dao thiểu số cư ngụ phía tây nam Trung Hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Trừng Chi » Hành lộ nan kỳ 03