01/07/2022 18:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỷ sự kỳ 11
紀事其十一

Tác giả: Lương Khải Siêu - 梁啟超

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 10/04/2020 16:41

 

Nguyên tác

後顧茫茫虎穴身,
忍將多難纍紅裙。
君看十萬頭顱價,
遍地鉏麑欲噬人。

Phiên âm

Hậu cố mang mang hổ huyệt thân,
Nhẫn tương đa nạn luỵ hồng quần.
Quân khan thập vạn đầu lô giá,
Biến địa sừ nghê dục phệ nhân.

Bản dịch của Triệu Chí Khôi

Tấm thân hang cọp nghĩ buồn tanh
Há để gian nan luỵ đến tình
Đầu giá mười mươi cô cũng biết
Chó săn khắp xứ muốn ăn mình
Nguồn: Lương Khải Siêu, Nguyễn Văn Y, NXB Hoa đăng, 1972

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lương Khải Siêu » Kỷ sự kỳ 11