29/09/2022 02:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình yêu trở lại
Love again blues

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 05/06/2007 12:45

 

Nguyên tác

My life ain't nothin'
But a lot o'Gawd-knows-what.
I say my life ain't nothin'
But a lot o'Gawd-know-what.
Just one thing after 'nother
Added to de trouble that i got.

When I got you I
Thought I had an angel-chile.
When I got you
Thought I had an angel-chile.
You turned out to be a devil
That mighty ngih drove me wild!

Tell me, tell me,
What makes love such an ache and pain?
Tell me what makes
Love such an ache and pain?
It takes you and it breaks you——
But you got to love again.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Cuộc đời anh chẳng có gì đâu
Toàn những thứ có-trời-biết-được
Anh đã bảo
Cuộc đời anh chẳng có gì đâu
Toàn những thứ có-trời-biết-được
Một thứ này rồi thêm thứ khác
Dồn mãi vào trong tủi cực của anh.

Khi gặp em
Anh ngỡ gặp một thiên thần trinh bạch
nhưng em đã biến thành con quỷ độc
Đã làm anh như dại như điên

Hãy bảo anh, em hãy bảo anh
Gì đã khiến tình yêu đau đớn thế?
Hãy bảo anh
Gì đã khiến
Tình yêu đau đớn thế?
Nó túm anh, nó bẻ vụn anh ra.
Mà anh cứ phải yêu trở lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Tình yêu trở lại