15/04/2021 07:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cõi hiền

Tác giả: Bùi Minh Quốc

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2008 05:31

 

Cho Hiền

Hoa gì nay mới gặp
Gọi thầm hoa không tên
Sắc riêng trời thanh sắc
Hương thấm lòng hương nguyên

Chiều nghiêng sầu quanh quất
Nỗi gì vây bủa ta

Hỏi người, người đã khuất
Hỏi ngày, ngày thẳm xa
Hỏi tình, tình đã mất
Hỏi đời, lần lữa qua

Chiều nghiêng sầu quanh quất
Một mình ta tìm ta

Duyên mệnh nào đưa dắt
Hoa gọi về tuổi hoa

Hoa nhìn cho muôn hoa
cho cõi hiền như mẹ
Cho thơm hồng tuổi Bé
Em vào thơ ú oà

Xin gọi em Hiền hoa
Hà Nội 27-10-2001
Nguồn: Ru xa/ NXB Phụ Nữ, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Quốc » Cõi hiền