07/12/2021 21:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tôi sống đời mình trong những quỹ đạo mở rộng”
“Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen”

Tác giả: Rainer Maria Rilke

Nước: Áo
Đăng bởi Gia Hưng vào 23/04/2017 04:57

 

Nguyên tác

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.

Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,
und ich kreise jahrtausendelang;
und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm
oder ein großer Gesang.

Bản dịch của Pháp Hoan

Tôi sống đời tôi giữa những vòng tròn nới rộng
mở ra khắp cả thế gian này
có lẽ tôi sẽ không hoàn thành được vòng cuối
nhưng tôi sẽ cố gắng mỗi ngày

Tôi xoay quanh Chúa trời, quanh tháp cổ xưa
tôi đã xoay quanh cả nghìn năm về trước
và tôi vẫn chưa biết: tôi là cánh chim ưng
là cơn bão hay một bài ca lớn?
Trích tập Das Buch vom mönchischen Leben (Kinh sách về cuộc đời tu hành), 1899

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rainer Maria Rilke » “Tôi sống đời mình trong những quỹ đạo mở rộng”