08/07/2020 22:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng đế và tôi
God and I

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 12/02/2017 06:20

 

Nguyên tác

Oh the Lord! You always listen to and answer to my praying words
Time is passing like a bird in the sky in the morning
The Spring by you for my life being happier
Painfulness or happiness
All things belong to you
You can give me and you can teach me a lesson
In 2017, you will act in my work
I will sing about you in both poetry and music
Somebody can forget you, but I, only me, miss you
I will live in a happy life because there is one God, it’s You to lead me step by step
I would like to be a baby boy for you carrying me in your arms
Hallelujah, hallelujah! Amen!

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Ồ, Đức Chúa Trời ơi! Ngài hằng lắng nghe và đáp lời cầu nguyện tôi
Thời gian đang trôi qua như một con chim bay trên bầu trời vào buổi sáng
Mùa Xuân là bởi Ngài mà ra cho cuộc đời tôi được hạnh phúc hơn
Nỗi đau khổ hay niềm hạnh phúc
Tất cả mọi thứ thuộc về Ngài
Ngài có thể cho tôi, và Ngài có thể dạy tôi một bài học
Vào năm 2017 này, Ngài sẽ hành động trong công việc của tôi
Tôi sẽ ca hát về Ngài trong cả âm nhạc và thi ca
Một vài người có thể quên Ngài, nhưng tôi, duy chỉ tôi nhớ thương Ngài
Tôi sẽ sống trong một cuộc đời hạnh phúc bởi vì có một Thượng Đế, chính Ngài dẫn dắt tôi bước đi từng bước
Tôi muốn là một đứa bé trai cho Ngài ẵm bồng tôi
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Đúng vậy, chắc chắn vậy!
An Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Thượng đế và tôi