09/08/2020 16:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Trấn Vũ miếu
題鎮武廟

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 12:34

 

Nguyên tác

惜遊無計復登樓,
斜倚欗杆望碧流。
君亦多情到煙水,
我猶遺恨滿汀洲。
日斜天地雙蓬鬢,
春凈江湖一白鷗。
遙想當年行樂處,
殘花猶自故宮頭。

Phiên âm

Tích du vô kế phục đăng lâu,
Tà ỷ lan can vọng bích lưu.
Quân diệc đa tình đáo yên thuỷ?
Ngã do di hận mãn đinh châu!
Nhật tà thiên địa song bồng mấn,
Xuân tĩnh giang hồ nhất bạch âu.
Dao tưởng đương niên hành lạc xứ,
Tàn hoa do tự cố cung đầu...

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Thẩn thơ dạo bước lên lầu,
Tựa lan can ngắm một màu hồ Tây.
Ai tìm đến thú nước mây?
Ðể ta ray rứt hận đầy bãi, nương.
Tóc cằn nhuộm ánh tà dương,
Âu trời xuân liệng soi gương nước hồ.
Vui xưa, tưởng nhớ bây giờ
Buồn sao, hoa rụng hững hờ cố cung!
Nguồn: Dương Quảng Hàm, Việt Nam văn học sử yếu, Trung tâm học liệu xuất bản, 1968, trang 362-363

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đề Trấn Vũ miếu