30/07/2021 01:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử thi kỳ 5
詠史詩其五

Tác giả: Tả Tư - 左思

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2008 18:30

 

Nguyên tác

皓天舒白日,
靈景耀神州。
列宅紫宮裏,
飛宇若雲浮。
峨峨高門內,
藹藹皆王侯。
自非攀龍客,
何為歘來遊。
被褐出閶闔,
高步追許由。
振衣千仞崗,
濯足萬里流。

Phiên âm

Hạo thiên thư bạch nhật,
Linh cảnh diệu Thần Châu.
Liệt trạch tử cung lý,
Phi vũ nhược vân phù.
Nga nga cao môn nội,
Ái ái giai vương hầu.
Tự phi phan long khách,
Hà vi hốt lai du.
Bị cát xuất xương hạp,
Cao bộ truy Hứa Do.
Chấn y thiên nhận cương,
Trạc túc vạn lý lưu.

Bản dịch của Vũ Bội Hoàng

Mênh mông ngày tháng rỗi
Cảnh đẹp nơi Thần Châu
Cung cấm san sát bày
Nhà nhà như mây che
Nguy nga trong cửa lớn
Nhan nhản toàn công hầu
Ta bám rồng chẳng muốn
Lui tới ích gì đâu
Áo mỏng ra khỏi cửa
Thẳng bước theo Hứa Do
Phủi áo núi ngàn trượng
Rửa chân sông nước tỏ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tả Tư » Vịnh sử thi kỳ 5