23/03/2023 04:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh chùa Thiên Tượng

Tác giả: Nguyễn Huy Oánh - 阮輝瑩

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/07/2012 17:30

 

Trải xem thế giới khắp ba nghìn
Đòi một là đây chốn Tượng Thiên
Ánh ỏi chim ca vang tiếng kệ
Nhặt khoan suối hát tỏ rừng Thiền
Kho phong nguyệt càng lưu loát
Thói phàm trần chẳng bá men
Bồ đạo mặc thầy dầu chẳng bước
Từ bi chưa dễ chất đầy thuyền
Thiên Tượng là ngôi chùa cổ nổi tiếng trên núi Hồng Lĩnh. Bài thơ do ông Nguyễn Huy An, con cháu họ Nguyễn Trường Lưu cung cấp.

Nguồn: Năm thế kỷ văn Nôm người Nghệ, NXB Nghệ An, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Huy Oánh » Vịnh chùa Thiên Tượng