05/08/2020 16:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh thương con nhạn phải ở với ruồi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 09:42

 

Anh thương con nhạn phải ở với ruồi
Tiên ở với cú người cười với ma
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh thương con nhạn phải ở với ruồi