10/08/2022 06:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Phạm công Sư Mạnh bắc sứ
送范公師孟北使

Tác giả: Lê Quát - 黎括

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2008 23:57

 

Nguyên tác

驛路三千君據安,
海門十二我還山。
朝中使者天邊客,
君得功名我得閒。

Phiên âm

Dịch lộ tam thiên quân cứ an,
Hải môn thập nhị ngã hoàn san.
Triều trung sứ giả, thiên biên khách,
Quân đắc công danh, ngã đắc nhân.

Dịch nghĩa

Qua ba nghìn dặm đường đi sứ, bác ngồi trên yên,
Vượt mười hai cửa biển, tôi trở về núi.
Kẻ sứ giả của triều đình, kẻ nơi chân trời,
Bác được công thành, tôi được chữ nhàn.

Bản dịch của Đinh Văn Chấp

Người tựa trên yên trải dặm ngàn,
Kẻ về cửa bể cách quan san.
Sứ thần, dật khách nào hơn kém,
Ông được công danh, lão được nhàn.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
Nguồn:
1. Nam Phong tạp chí, số 115, năm 1927
2. Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quát » Tống Phạm công Sư Mạnh bắc sứ