04/12/2020 12:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ thì cung từ
四時宮詞

Tác giả: Tát Đô Thích - 薩都剌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/11/2018 11:26

 

Nguyên tác

宮溝水淺不通潮,
涼露瑤街濕翠翹。
天晚不聞青玉颭,
月明偷弄紫雲簫。
離宮夜半羊車過,
別院秋深鶴駕遙。
卻把閑情望牛女,
銀河烏鵲早成橋。

Phiên âm

Cung câu thuỷ thiển bất thông triều,
Lương lộ dao nhai thập thuý kiều.[1]
Thiên vãn bất văn thanh ngọc chiếm,
Nguyệt minh thâu lộng tử vân tiêu.
Chính cung dạ bán dương xa[2] quá,
Biệt viện thu thâm hạc giá[3] diêu (dao).
Khước bả nhàn tình vọng Ngưu Nữ,
Ngân Hà ô thước tảo thành kiều.

Dịch nghĩa

Ngòi trong cung nông không thông với thuỷ triều
Đường trong cung sương làm ướt trâm tóc
Trời khuya không nghe tiếng ngọc bội
Trăng sáng tranh thủ bài sáo tử vân
Nửa đêm xe dê đến chính cung
Viện khác đêm cuối thu xe vua xa lắc
Thẩn thơ chỉ còn biết nhìn sao Ngưu Nữ
Chim ô thước đã bắc cầu qua sông Ngân

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ngòi cung cạn thuỷ triều không tới
Đường cung đêm sương gội cành thoa
Ngọc đeo không động tiếng khuya
Nhìn trăng dìu dặt tiêu nghe não nề
Kìa chính cung xe dê khuya khoắt
Xe hạc xa im bặt viện bên
Buồn, sao Ngưu Nữ nhìn lên
Thấy cầu ô thước nối liền bờ Ngân
[1] Hai câu dựa theo điển “Lá thắm đề thơ” của cung nữ đời Đường, còn cung nữ ở đây chỉ đứng đợi ngây, để nỗi sương xuống ướt cả đầu.
[2] Điển từ Tấn thư: “Vũ Đế (Tư Mã Viêm), trong cung có rất nhiều người ông sủng hạnh, không biết đến cung nào. Cung nữ bèn cắm lá tre ở cửa, rẩy nước muối xuống đất, để nhử dê xe vua.”
[3] Tiên cưỡi hạc, ở đây cũng dùng để chỉ xe vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tát Đô Thích » Tứ thì cung từ