23/10/2021 13:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cố Vân thị ngự xuất nhị tử thỉnh thi, nhân di nhất tuyệt
顧雲侍御出二子請詩因遺一絕

Tác giả: Đỗ Tuân Hạc - 杜荀鶴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/02/2014 22:25

 

Nguyên tác

二鶵毛骨秀仍奇,
小小能吟大大詩。
想得月中仙桂樹,
各從生日長新枝。

Phiên âm

Nhị sồ mao cốt tú nhưng kỳ,
Tiểu tiểu năng ngâm đại đại thi.
Tưởng đắc nguyệt trung tiên quế thụ,
Các tòng sinh nhật trường tân chi.

Dịch nghĩa

Hai con chim nhỏ lông đẹp, cốt cách khác thường,
Tuy còn nhỏ nhưng có thể ngâm và hiểu thơ người lớn làm.
Tưởng như cây quế tiên trên mặt trăng,
Đủ ngày tháng đâm ra các cành mới.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hai chim cốt cách lạ kỳ
Thiếu niên lại thích ngâm thi người già
Tưởng như cây quế cung Nga
Đủ năm đủ tháng đâm ra cành chồi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Tuân Hạc » Cố Vân thị ngự xuất nhị tử thỉnh thi, nhân di nhất tuyệt