21/09/2023 20:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cáp cáp ái hề ca kỳ 1
哈哈愛兮歌其一

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 28/12/2008 17:45

 

Nguyên tác

哈哈愛兮愛乎愛乎!
愛青劍兮一個仇人自屠。
夥頤連翩兮多少一夫。
一夫愛青劍兮嗚呼不孤。
頭換頭兮兩個仇人自屠。
一夫則無兮愛乎嗚呼!
愛乎嗚呼兮嗚呼阿呼,
阿呼嗚呼兮嗚呼嗚呼!

Phiên âm

Cáp cáp ái hề ái hồ ái hồ!
Ái thanh kiếm hề nhất cá cừu nhân tự đồ.
Khoả di liên phiên hề đa thiểu nhất phu.
Nhất phu ái thanh kiếm hề ô hô bất cô.
Đầu hoán đầu hề lưỡng cá cừu nhân tự đồ.
Nhất phu tắc vô hề ái hồ ô hô!
Ái hồ ô hô hề ô hô a hô,
A hô ô hô hề ô hô ô hô!

Bản dịch của Phan Văn Các

Ha ha yêu chừ, yêu thay, yêu thay!
Yêu gươm xanh chừ, một kẻ thù tự sát
Bao nhiêu bạo chúa chừ, không ngừng, hàng loạt
Bạo chúa yêu gươm xanh chừ, ô hô không cô
Đầu đổi đầu chừ, hai kẻ thù tự sát
Bạo chúa thì không chừ, yêu thay, ô hô!
Yêu thay, ô hô chừ, ô hô a hô
A hô ô hô chừ, ô hô ô hô!
10-1926

Ba bài thơ Cáp cáp ái hề ca nằm trong truyện ngắn Trú kiếm 鑄劍 (Đúc kiếm) của Lỗ Tấn, về sau được đưa vào tập Cố sự tân biên 故事新編 (Chuyện cũ viết lại), nội dung khá mơ hồ. Trong thư gửi cho Masuda Wataru (Tăng Điền Thiệp) người Nhật Bản ngày 28 tháng 3 năm 1936, Lỗ Tấn viết: “Truyện Đúc kiếm, theo tôi thì không có chi tiết nào khó hiểu. Nhưng đáng chú ý là lời ca với ý nghĩa không rõ ràng, bởi lẽ những lời này được một kẻ kỳ quái và một cái đầu lâu hát lên, người bình thường như chúng ta đương nhiên thấy khó hiểu.”
Nguồn: Thơ Lỗ Tấn, NXB Lao Động, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Cáp cáp ái hề ca kỳ 1